Δράσεις-Προγράμματα-Συνεργασίες

Στο σχολείο μας θέσαμε ως προτεραιότητα τη συμμετοχή των μαθητών μας σε δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς ενώ παροτρύναμε την αλληλεπίδραση και συνεργασία με άλλα σχολεία. Στόχος είναι να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Οι μαθητές μπορούν να θέσουν στόχους, να οραματιστούν ένα καλύτερο αύριο, να γνωριστούν με συνομήλικους τους, να ανταλλάξουν
απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.