Ειδικές Οδηγίες Εκκένωσης Κτηρίου

1. Ο.Α.Σ.Π. Μνημόνιο για Σεισμό 2023-2024

2. Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών 2023-2024

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.