Ειδικές Οδηγίες Εκκένωσης Κτηρίου

Σχέδιο Εκκένωσης Κτηρίου

Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών 2022-2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
166
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
199
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.