Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις

Οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τον ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη. Γενικότερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ετοιμότητα και την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Μέσω των ενδοσχολικών  επιμορφώσεων επιτυγχάνεται  η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία μάθησης παρακολουθώντας επιμορφώσεις με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων που διοργανώνει το σχολείο μας για τη φετινή χρονιά 2023-2024 ημερίδα με θέμα:

«Θέτοντας όρια στο σχολικό περιβάλλον»

από το Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Προναία.

Έπειτα από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι εισηγητές απάντησαν στους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.