Νέα/Ανακοινώσεις

 Αγιασμός 2021-2022

Οδηγίες προσέλευσης
μαθητών/μαθητριών
στο σχολέιο μας
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου
2021

 Εγγραφή μαθητών/τριών
Α΄ Τάξη οδηγίες
 Covid 19 οδηγίες
Απαλλαγή μαθητών/τριών
από μαθήματα οδηγίες

Οδηγίες για την
απαλλαγή από
μαθήματα

Τα σχόλια έχουν κλείσει.