Επικοινωνία Συλλόγου

       Πρόεδρος: Δεσποτίδης Βαγγέλης, τηλ: 6973557738

       Αντιπρόεδρος: Σπαρτινού Μίρα, τηλ: 6944993035

       Γ. Γραμματέας: Γρεασίδου Σοφία, τηλ: 6977482543

Αναπληρωτής Γ Γ: Παπαδήμου Γιώτα, τηλ: 6932449109

Ταμίας: Τσαγρή Τζένη, τηλ: 6971891070

Έφορος: Κωστοπούλου Εύη, τηλ: 6978842319

Μέλη:  Καδά Κατερίνα, τηλ: 6993457210

             Μάτσικας Γιώργος, τηλ: 6944253886

              Χαλιάσου Βάσω, τηλ: 6950198965

Τα σχόλια έχουν κλείσει.