Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Inclusive School

Inclusive School


Το 9o Γυμνάσιο Αθηνών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Inclusive school. Ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να ενθαρρύνει σχολεία σε όλη την Ευρώπη και να διαμορφώσει συμπεριλιπτικές πρακτικές εκπαίδευσης με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργεία ενος σχολικού περιβάλλοντός όπου οι δάσκαλοι και οι νέοι αγκαλιάζουν και αποδέχονται τις προκλήσεις και τα οφέλη της διαφορετικότητας και επιδιώκει την ανάπτυξη μιας σχολικής κοινότητας στην οποία ο κάθε μαθητής έχει ίσες ευκαιρίες για να πετύχει.
Η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων στην Ευρώπη είναι το κλειδί της επιτυχίας του προγράμματος ” Inclusive School”. Θα προσπαθήσει να εστιάσει στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μαθητών ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, ειδικών αναγκών, φυλής, γένους και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης τους.
Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από τη Βρετανία, το Βέλγιο , την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πολλωνία.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.