Δράσεις & Προγράμματα 2023-2024

Τη φετινή σχολική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα συγκρότησαν 4 διαφορετικούς ομίλους. Προσπαθώντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους, επέλεξαν να προσεγγίσουν και να μελετήσουν μία ποικιλία θεμάτων. Στόχος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ..

Στο σχολείο μας θέσαμε ως προτεραιότητα τη συμμετοχή των μαθητών μας σε δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς ενώ παροτρύναμε την αλληλεπίδραση και συνεργασία με άλλα σχολεία. Στόχος είναι να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Οι μαθητές μπορούν να θέσουν στόχους, να οραματιστούν ένα καλύτερο αύριο, να γνωριστούν με συνομήλικους τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ..

Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα εντός και εκτός τάξη

(Καρνέζου 2010)

Οι μαθητές μας έχουν επισκεφτεί μέσα στη σχολική χρονιά διάφορα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και θέατρα. Μέσω των εκπαιδευτικών επισκέψεων έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν και να έρθουν σε άμεση επαφή με αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο τους. Ευχάριστες εμπειρίες μάθησης τους οδηγούν στο να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα θέματα που προβάλλονται
προκαλώντας την περιέργεια και την ενεργό συμμετοχή τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ..

Οι συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Γενικότερα ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την ετοιμότητα και την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία μάθησης παρακολουθώντας επιμορφώσεις με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ..

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.