Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Ελιά του ήλιου η θυγατέρα

 

Είναι γνωστή σε όλους μας η συμβολή της καλλιέργειας της ελιάς στην οικονομία του τόπου, οι θεραπευτικές της ιδιότητές , κ.τ.λ. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος “Ελιά του ήλιου η θυγατέρα” να γίνει προσπάθεια από τη μεριά των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας να μελετηθεί η ιστορία της ελιάς, καθώς και η καλλιέργειά της στον Ελλαδικό χώρο.

Ο στόχος είναι οι μαθητές:

  • Να αποκτήσουν γνώσεις για την ιστορία της ελιάς, την καλλιέργειά, τις μεθόδους επεξεργασίας και παραγωγής διάφορων προϊόντων.

  • Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ελιάς και του ελαιόλαδου στη ζωή μας και τη σημασία του λαδιού στην οικονομία της περιοχής.

  • Να γνωρίσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην καλλιέργεια της γης και να τις αξιολογήσουν

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.