Πρoστατευμένο: Σύνδεσμοι Εκπαιδευτικών

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

«Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

     Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης*». (Άρθρο 1 της Υ.Α.129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28. 09. 2020 ).

Ως Σύμβουλοι  Σχολικής Ζωής ορίζονται για το σχολικό έτος 2023 –2024 οι εκπαιδευτικοί:

              Λουλούδη Ελένη  ΠΕ 79.01                         Στόλη Χριστίνα ΠΕ03

Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας

Το 9ο Γυμνάσιο-Λύκειο στεγαζόταν ως το 1972 στην οικία Εμπειρίκου όπου ήταν ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα του 19ου αιώνα. Το 1972 μεταφέρθηκε στην οδό Τρώων 2, στη σημερινή του θέση. Το ακολουθεί μία μεγάλη ιστορία  την οποία τα μέλη της προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 9ου Γυμνασίου Αθηνών πιστεύει σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση προσπαθώντας να συμμετέχουν οι μαθητές του σε ευρωπαικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα, δράσεις ευαισθητοποίησης, διαγωνισμούς και φεστιβάλ τέχνης. Υποστηρίζουμε τους μαθητές μας με ένα ευρύ πρόγραμμα και τους βοηθάμε να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.